FSX - ATECA FLIR 2020

záchranárske termovízne kamery
záchranárske termovízne kamery
záchranárske termovízne kamery
Prejsť na obsah
FSX
Systém FSX
(Flexible Scene Enhancement)
je nová technológia, prvý krát uvedená v kamere FLIR K55, poskytuje zvýšenie detailov v termálnom obraze. Hasiči teraz môžu vidieť ultra ostré tepelné obrázky do najmenších detailov.
FSX je pokročilý nelineárny algoritmus spracovania obrazu, ktorý zachováva detaily vysokého dynamického rozsahu snímkov. FSX extrahuje detaily obrazu, ako sú hrany a rohy, z pôvodného obrazu. Tieto údaje sú vážené a v kombinácii s originálnym obrazom vytvorí obraz s vylepšenými detailmi. V skutočnosti detailný obraz zodpovedá celkovému dynamickému rozsahu pôvodného obrazu, len detaily sú pre používateľa lepšie viditeľné, a to aj v scénach s extrémnou teplotnou dynamikou, ktoré sú typické pre prácu hasičov. To hasičom skracuje čas potrebný pre detekciu, bez nutnosti ručného nastavovania kamery.
bez FSX
s FSX
FLIR FSX
Návrat na obsah